Genting Casino Online  
   
 

1. Genting เป็นการเปิดโลก Betting ของท่านผ่านระบบ Web Conference แบบ Real Time Online
2. ท่านสามารถ Betting ได้สะดวก ตื่นเต้นและท้าทายโดยไม่จำกัดสถานทที่แค่มี Internet เพียงท่านติดตั้งโปรแกรม
3. Real Time Online(การถ่ายทอดสด) จาก Casino Royal Genting Resort สถานที่จริง ตั้งชัดเจน และเปิดเผย
4. Genting Casino Online เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
5. มีระบบ Intelligent Recording System
- Player Account/Balance การจัดการระบบบัญชีสมาชิก และการเงินอย่างชัดเจน
- Game History/Database แสดงสถิติต่างๆของเกมส์ สมาชิกสามารถดูสกอร์ย้อนหลังได้
- Betting Record (Every game) การบันทึกรายละเอียดการเล่นของสมาชิกทุกๆ การ Betting
- Data Backup in case of local network error กรณีมีความผิดปกติในการเชื่อมต่อ ระบบจะทำ การสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งสมาชิกจะไม่เสียโอกาสใดๆ และ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
-ในเกมส์บาร์คาร่ามีระบบการคาดเดาสกอร์ การ Betting ทั้งฝั่ง Player และ Banker
-ในเกมส์บาร์คาร่า มีระบบ Change Game โดยสามารถเปลี่ยนโต๊ะในหน้าเล่นได้
6. Service Center พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือแก่ทุกท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง
7. สมาชิกมีความมั่นใจได้ในเรื่องของระบบการเงิน ในทุกกรณีที่มีการ Betting ตามกฎกติกาสากลของของ Casino
8. ระบบรักษาความปลอดภัยเชื่อถือได้และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสูง มาตรฐานเดียวกับธนาคาร
9. Genting เป็นการ Betting ใน Casino จึงมีความยุติธรรมและเป็นเกมการเล่นที่บริสุทธิ์ ปราศจากกลโกงใดๆ
10. ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธุรกิจ Casino อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ของประเทศ มาเลเซีย

 
  Gclub | คาสิโน  | คาสิโนออนไลน์  | บาคาร่า | บาคาร่าออนไลน์  | Casino online